You have no items in your shopping cart.

Quần Legging

Quần Legging Nữ Bosimaz MS119 dài túi trước màu tiêu xám đậm cao cấp

180,000đ 139,000đ

Quần Legging Nữ Bosimaz MS119 dài túi trước màu tiêu xám đậm cao cấp, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp dày, thoáng mát không xù lông.

Quần Legging Nữ Bosimaz MS121 dài túi trước màu trắng cao cấp

180,000đ 139,000đ

Quần Legging Nữ Bosimaz MS121 dài túi trước màu trắng cao cấp, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp dày, thoáng mát không xù lông.

Quần Legging Nữ Bosimaz MS211 dài túi sau màu đen cao cấp

190,000đ 165,000đ

Quần Legging Nữ Bosimaz MS211 dài túi sau màu đen cao cấp, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp dày, thoáng mát không xù lông.

Quần Legging Nữ Bosimaz MS212 dài túi sau màu xanh navy cao cấp

190,000đ 165,000đ

Quần Legging Nữ Bosimaz MS212 dài túi sau màu xanh navy cao cấp, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp dày, thoáng mát không xù lông.

Quần Legging Nữ Bosimaz MS213 dài túi sau màu xám cao cấp

190,000đ 165,000đ

Quần Legging Nữ Bosimaz MS213 dài túi sau màu xám cao cấp, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp dày, thoáng mát không xù lông.

Quần Legging Nữ Bosimaz MS214 dài túi sau màu đỏ đô cao cấp

190,000đ 165,000đ

Quần Legging Nữ Bosimaz MS214 dài túi sau màu đỏ đô cao cấp, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp dày, thoáng mát không xù lông.

Quần Legging Nữ Bosimaz MS215 dài túi sau màu be cao cấp

190,000đ 165,000đ

Quần Legging Nữ Bosimaz MS215 dài túi sau màu be cao cấp, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp dày, thoáng mát không xù lông.

Quần Legging Nữ Bosimaz MS216 dài túi sau màu trắng cao cấp

190,000đ 165,000đ

Quần Legging Nữ Bosimaz MS216 dài túi sau màu trắng cao cấp, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp dày, thoáng mát không xù lông.

Quần Legging Nâng Mông Bosimaz MS372 ngắn túi trước màu xanh navy

150,000đ 109,000đ

Quần Legging Nâng Mông Bosimaz MS372 ngắn túi trước màu xanh navy, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp dày, thoáng mát không xù lông.

Quần Legging Nâng Mông Bosimaz MS373 ngắn túi trước màu tiêu xám nhạt

150,000đ 109,000đ

Quần Legging Nâng Mông Bosimaz MS373 ngắn túi trước màu tiêu xám nhạt, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp dày, thoáng mát không xù lông.

Quần Legging Nâng Mông Bosimaz MS522 dài túi trước màu tiêu xám

190,000đ 155,000đ

Quần Legging Nâng Mông Bosimaz MS522 dài túi trước màu tiêu xám, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp dày, thoáng mát không xù lông.

Quần Legging Nữ Bosimaz MS281 ngắn túi sau màu đen

150,000đ 109,000đ

Quần Legging Nữ Bosimaz MS281 ngắn túi sau màu đen, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp dày, thoáng mát không xù lông.