Hotline: 0938 246 910

LEGGING CAO CẤP

Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS212, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài xanh navy, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
145.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS211, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu đen, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
145.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS213, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu xám, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
145.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS214, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài đỏ đô, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
145.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS271, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu đen có khuy, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
159.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS274, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu xám có khuy, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
159.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS273, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài xanh navy có khuy, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
159.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS272, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu đen có khuy, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
159.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS257, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu be có khóa kéo, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
171.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS256, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu xám có khóa kéo, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
171.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS255, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu xám có khóa kéo, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
171.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS254, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài xanh navy có khóa kéo, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
171.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS253, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài xanh navy có khóa kéo, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
171.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS252, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu đen có khóa kéo, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
171.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS251, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu đen có khóa kéo, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
171.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS236, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu trắng sọc đỏ, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
199.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS235, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài đỏ đô sọc trắng, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
199.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS234, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu xám sọc trắng, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
199.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS233, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu xám sọc trắng, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
199.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS232, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu xám sọc đỏ, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
199.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS231, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài xanh vavy sọc trắng, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
199.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS230, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài xanh vavy sọc đỏ, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
199.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS225, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu đen sọc trắng, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
199.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS227, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài xanh vavy sọc đỏ, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
199.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS224, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu đen sọc trắng, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
199.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS222, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu đen sọc đỏ, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
199.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS221, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu đen sọc đỏ, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
199.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS217, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài xanh bơ, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
145.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS216, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu trắng, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
145.000đ
Nhiều lựa chọn Xem chi tiết >
Quần Legging Nữ Bosimaz MS215, quần nâng mông, quần thun ôm nữ cao cấp dài màu be, hai túi sau, lưng thun dày cạp cao, thun co giãn 4 chiều, vải đẹp mềm mịn, thoáng mát không xù lông.
145.000đ

0938 246 910

Giao hàng toàn quốc

Thanh toán tại nhà

7 ngày đổi trả